Політика конфіденційності розкриває методи та процедури збору і поширення персональної інформації школою іспанської мови “TuProfe de español” від фізичних осіб (суб’єктів персональних даних) на підставі Конституції України і Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р №2297-VI ( далі – Закон), а також Генерального регламенту про захист даних (ЄС) 2016/679 від 27.04.2016 р (EU General Data Protection Regulation, далі – GDPR) та іншого застосовного Європейського законодавства про захист даних,

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

Адміністрація – особи, які керують Сайтом, організовують і здійснюють обробку персональних даних, а також визначають мету обробки персональних даних, склад персональних даних, які підлягають обробці, дії або операції, що здійснюються з персональними даними.

Персональні дані – будь-яка інформація, що відноситься до прямо або побічно визначеної фізичної особи (суб’єкту персональних даних).

Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), які здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів із персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, передача (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

Конфіденційність персональних даних – обов’язкова для дотримання Адміністрації або іншими особами, які отримали доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншого законної підстави.

Користувач – особа, що має доступ і використовує Сайт за допомогою мережі Інтернет.

 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Використання Користувачем Сайту означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2. Діти до 18 років не повинні надавати нам персональну інформацію. Всю інформацію про дітей надають виключно батьки. Всі реєстраційні форми, оплати, спілкування по телефону здійснюють виключно батьки, близькі родичі та опікуни.

 

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

3.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністрації щодо нерозголошення і забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач може залишити на Сайті.

3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення відповідних форм на Сайті, відправки засобами зв’язку і можуть включати в себе наступну інформацію:

 • ім’я та прізвище Користувача;
 • контактний телефон Користувача;
 • адреса електронної пошти;
 • номер, на який зареєстровані інші засоби зв’язку (Telegram тощо).

3.3.  Коли Користувач відвідує наш веб-сайт, ми можемо отримувати певну інформацію про нього автоматично. Така інформація може включати: IP-адресу, відомості про операційну систему комп’ютера / мобільного пристрою і тип браузера, тип пристрою, унікальний ідентифікатор пристрою (UDID) або ж ідентифікатор мобільного устаткування (MEID) мобільного пристрою, адресу сайту, на якому було розміщене посилання про нас і інформацію про сторінки, які відвідав Користувач на нашому веб-сайті.

 

4. МЕТА ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту може використовувати з метою:

 • Ідентифікації Користувача при заповненні анкети.
 • Встановлення зворотного зв’язку з Користувачем, включаючи направлення повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту, обробки повідомлень від Користувача.
 • Зберігання даних в системі сайту, в тому числі Google-сервісах, а також в crm-системі задля контролю наданих послуг.
 • Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.
 • Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.
 • Надання Користувачеві з його згоди спеціальних пропозицій, розсилки новин та інших відомостей від імені Сайту.
 • Управління, технічного обслуговування і налаштування нашого веб-сайту і сервісів.

 

5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах і в порядку, встановленими законодавством України.

5.3. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також інших неправомірних дій третіх осіб.

 

6. ДОДАТКОВІ УМОВИ

6.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в дану Політику конфіденційності без згоди Користувача.

6.2. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення.